1. Opłata za karnet jest jednorazowa i jest uiszczana przed pierwszymi zajęciami.

2. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie karnetu. Karnet należy okazywać instruktorowi przed każdymi zajęciami.

3. Karnet jest ważny 5 tygodni od momentu rozpoczęcia cyklu zajęć (według rozkładu zajęć zamieszczonego na www.salsafit.pl).

4. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności w innej grupie po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca  wykorzystania zajęć z instruktorem lub mailowo z biurem. 

Odrobienie zaległych zajęć jest możliwe jedynie do końca ważności karnetu. W przypadku nieodrobienia zajęć do końca daty ważności karnetu - zajęcia przepadają.

5. Zmiana obuwia jest obowiązkowa.

6. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator zajęć  nie odpowiada.

7. Uczestniczka zajęć zna swój stan zdrowia i ćwiczy na własną odpowiedzialność.

8. Na zajęcia Zumba +BUP, FitDance, Zdrowy Kręgosłup, Fit Express i Formuła S należy przynieść swoją matę do ćwiczeń.

 

REGULAMIN:

CENNIK:

Pojedyncze wejście - 25zł

Karnet na 5 wejść ( zajęcia 1 raz w tygodniu) - 80zł

Karnet na 10 wejść (zajęcia 2 razy w tygodniu) - 150zł

Karnet na 15 wejść (zajęcia 3 razy w tygodniu) - 200zł

Karnet na 20 wejść (zajęcia 4 razy w tygodniu) - 250zł

 

KAŻDY KARNET JEST WAŻNY 5 TYGODNI

 

Akceptujemy karty:

Multisport Plus i Multisport Student

FitProfit

-PZU Sport

- Medicover Sport 

Na powyższe karty można wejść maksymalnie 3 razy w tygodniu na jedne zajęcia danego dnia.

 

 

 

 

Akceptujemy:

Skontaktuj się z nami

salsafit@salsafit.pl

+48 505 276 709